Colofon

De website www.staatsalmanak.nl wordt samengesteld door Sdu Uitgevers.

Reactie

De gegevens die de basis vormen voor Overheidsadressen.nl zijn afkomstig van diverse instanties. Mocht u opmerkingen hebben over de inhoud, dan vernemen wij die uiteraard graag. Op die manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren.

Sdu Uitgevers Redactie Almanakken Postbus 20025 2500 EA Den Haag tel (070) 378 99 11 fax (070) 378 97 88 redactie.almanakken@sdu.nl

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht.